Mše svatá z konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie

Mše svatá z konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie: Opava
Opava
Přenos bohoslužby ze 4. neděle adventní.

Přenos bohoslužby ze 4. neděle adventní.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.