Mše svatá z kostela sv. Kateřiny

Mše svatá z kostela sv. Kateřiny: Lidečko
Lidečko
Přenos bohoslužby ze 14. neděle v mezidobí.

Přenos bohoslužby ze 14. neděle v mezidobí.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.