Mše svatá ze svátku sv. Štěpána

Mše svatá ze svátku sv. Štěpána: kostel sv. Antonína Ostrava - Kunčičky
kostel sv. Antonína Ostrava - Kunčičky
Přenos mše svaté.

Přenos mše svaté, celebruje P. Dariusz Sputo, správce farnosti Ostrava-Kunčičky.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.