Mše svatá ze Svátku Svaté Rodiny

Mše svatá ze Svátku Svaté Rodiny: kostel Narození Panny Marie v Příboře
kostel Narození Panny Marie v Příboře
Přenos mše svaté.

Přenos mše svaté.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.