Můj báječný denní úděl

Můj báječný denní úděl:
Obrození víry v postkomunistické Albánii.

Vesnička Iballe leží v horské oblasti Albánie - jednoho z nejméně přístupných
míst v zemi. Izolací od okolního světa během zimních měsíců je tato oblast
odsouzena k chudobě. Po mnoho let byla odříznuta také od víry.  Po pádu
komunismu, během kterého byly bořeny kostely a kněží vězněni, dochází znovu k
obrození víry.