Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Člověk
Člověk
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. První díl vysvětluje, v čem spočívá jedinečnost lidské bytosti.

První díl vysvětluje, v čem spočívá jedinečnost lidské bytosti, která se od ostatních živých tvorů liší nejen schopností rozumového poznání a jednání, estetického vnímání a rozhodování podle svobodné vůle, ale také tím, že se zabývá nejen praktickými záležitostmi nutnými pro přežití, ale také otázkami po smyslu svého života a existenci Boha jakožto prvotní příčiny bytí. Značná část tohoto dílu je věnována různým způsobům dokazování Boží existence.