Můj Bůh a Walter

Můj Bůh a Walter: Stvoření a evoluce
Stvoření a evoluce
Kurz náboženství pro mládež podle Katechismu katolické církve. V osmé části autoři věnují pozornost postoji katolické církve k evoluci.

V osmé části autoři věnují pozornost postoji katolické církve k evoluci. Už Pius XII. v r. 1950 v encyklice “Humani generis” píše, že evoluce a učení církve o člověku a jeho poslání, nejsou ve vzájemném rozporu. Rovněž Jan Pavel II. o téměř 50 let později dodává, že nejnovější poznatky v různých vědních oborech hovoří ve prospěch této teorie. Benedikt XVI. se vyjadřuje ke sporu mezi zastánci kreacionalismu a evolucionismu, který je prezentován tak, jako by se tyto alternativy vzájemně vylučovaly, což považuje za absurdní, neboť stvoření skrze evoluci není rozporuplné.