Můj chrám

Můj chrám: Jana Vohralíková, Budislav u Litomyšle, kostel Boží lásky
Jana Vohralíková, Budislav u Litomyšle, kostel Boží lásky
Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života.
Můj chrám

Cyklus rozhovorů a dokumentárních profilů významných osobností českého společenského života, který ve svém oblíbeném chrámu uvažují o svém životě a své cestě k víře.