Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Když je duše nemocná …
11. díl
Když je duše nemocná …
Manželé Zajíčkovi a Himerovi. Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Pozvání Honzy a Ivy Zajíčkových přijali manželé Himerovi. A budou si povídat o tom, co dělat, když je duše nemocná...

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Jak jste prožívali těhotenství a porod a jak jste zvládli proměnu psychiky ženy?

Sdílíte si s partnerem vnitřní prožitky? Otevíráte si vzájemně svůj emoční svět?

Promluvte si o situaci, kdy jste se cítili být partnerem nepochopeni.

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.