Na pořadu rodina

Na pořadu rodina: Prožívání církevního roku
10. díl
Prožívání církevního roku
Manželé Zajíčkovi a Wormovi se s námi podělí o zkušenosti, jak prožívat s dětmi církevní rok. Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Manželé Wormovi mají 4 malé děti. Chtějí je vychovávat ve víře a prožívat s nimi církevní svátky. Jelikož jsou velmi kreativní, mohou nás inspirovat, jak dětem přiblížit svátky v průběhu liturgického roku. Tentokrát se zaměřením na Velikonoce.

Můžete si vzájemně odpovědět na otázky k danému tématu:

Vnímáte jako formu předávání víry dětem výtvarné, či jiné aktivity? Promluvte si o tom.

Jste při tvorbě programu pro děti partnery, nebo jsou záležitostí pouze jednoho z vás? Vyhovuje vám to?

Jakým způsobem se snažíte zapojit a prožívat letošní postní dobu? Není to jen otázka dětí?

Pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě.

Na pořadu rodina

Pod tímto názvem mohou diváci sledovat pořad Televize Noe a Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě. Je koncipován jako setkání dvou rodin, které mezi sebou hovoří o rodinném životě. Jednou z rodin je rodina Zajíčkova, která si manželské páry k povídání zve a vede rozhovor na dané téma.

Základním rysem pořadu je představovat rodinný život jako primární životní hodnotu. Bez rodinného života se společnost rozpadá a posouvá k chaosu, kde základní pozitivní skutečnosti přestávají mít prioritu a do popředí se dostávají tzv. liberální postoje k manželství, výchově, partnerství a k životu vůbec a tradiční rodina se odsouvá na vedlejší kolej.

Diskuze párů probíhá společně s moderátorem pořadu Janem Špilarem, který je kadeřníkem, jáhnem a auditorem církevního soudu v Brně v jedné osobě.