Naše Prémontré

Naše Prémontré:
Život a dílo sester premonstrátek na Slovensku. Tato řehole je stará skoro 900 let a stále se snaží mít kontakt nejen se světem, ale především s Bohem a plnit jeho Boží vůli.

V dokumentu nahlédneme do řeholního světa sester premonstrátek. Každý den s laskavým úsměvem a srdcem pomáhají všude tam, kde je zapotřebí. Starají se jak o materiální, tak i o duchovní pomoc. Připravují jídla pro biskupství a semináře, učí na základních školách, pečují o zestárlé sestry, pracují na své zahradě a v neposlední řadě se modlí. Jsou to starostlivé osoby, které se snaží svědomitě a zodpovědně plnit své povinnosti a úkoly.