Noční univerzita

Noční univerzita: P. Marián Kuffa - Příběhy ze života (1. část)
P. Marián Kuffa - Příběhy ze života (1. část)
Záznam prvé části přednášky přednesené v rámci festivalu Slezská lilie 2015.

Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby přenášený pomocí vysílání TV Noe do celého světa. Jeho cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.Marián Kuffa je slovenský římskokatolický kněz. Věnuje se lidem na okraji společnosti. Je představeným Institutu Krista Velekněze.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.