Noční univerzita

Noční univerzita: P. Marián Kuffa - Promluva
P. Marián Kuffa - Promluva
Záznam promluvy přednesené v rámci mše sloužené na festivalu Slezská lilie 2015.

Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby přenášený pomocí vysílání TV Noe do celého světa. Jeho cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.Marián Kuffa je slovenský římskokatolický kněz. Věnuje se lidem na okraji společnosti. Je představeným Institutu Krista Velekněze.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.