Noční univerzita

Noční univerzita: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. - Vrozené a naučené v chování
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. - Vrozené a naučené v chování
Přednáška byla pronesena v rámci 27. ročníku Akademických týdnů konaných v Sněžném v Orlických horách v roce 2017.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., (* 1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Vystudoval FVL UK, obor všeobecné lékařství. Již na fakultě pracoval dva roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat, uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení (doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–97) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se od roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech. V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie. Byl a je členem řady vědeckých, redakčních a edičních rad a vědeckých organizací. Je držitelem řady vědeckých ocenění a autorem rozsáhlé publikační práce.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.