Noční univerzita

Noční univerzita: Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. - Ikonoklasmus – proč lidé ničí obrazy?
Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. - Ikonoklasmus – proč lidé ničí obrazy?
Přednáška byla pronesena v rámci 25. ročníku Akademických týdnů konaných na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují v roce 2015.

Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. vystudoval estetiku a dějiny umění na FF UK. Poté interní aspirantura (doktorské studium) na FF UK, dále v letech 1993–94 studium dějin umění na Central European University v Praze. V letech 1994–2001 byl odborným asistentem na Fakultě architektury ČVUT a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Roku 2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na Fakultě architektury ČVUT a v roce 2009 profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na Fakultě architektury ČVUT. V roce 2013 vyšla v nakladatelství Academia jeho kniha Umění a mystika.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.