Obec Šúrovce

Obec Šúrovce:
Dokument o slovenské obci nedaleko Trnavy.

Obec Šúrovce leží na ceste Trnava - Zavar - Šúrovce a Sereď. Archeologické výskumy potvrdili osídlenie v neolite, ale známe sú tiež nálezy z neskorého laténu, z obdobia rímsko-barbarského ako aj z osídlenia veľkomoravského. Obec se rozkladá v Podunajskej nížine, na nive medzi Váhom a Dudváhom.