P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova

P. Vojtěch Kodet - Adventní obnova: Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36)
Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36)
Přednáška na téma ´Bděte a modlete se´. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Přednáška na téma ´Bděte a modlete se (Lk 21,25-28.34-36)´ - zazněla v Kostelním Vydří na jaře 2015. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.