Pohřeb P. Michala Jadavana

Pohřeb P. Michala Jadavana:
Přímý přenos zádušní mše svaté z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě - Pustkovci.

Otec Michal se narodil 1. 8. 1982 v Ostravě. 19. 6. 2010 přijal v Ostravě-Pustkovci jáhenské svěcení a rok poté byl 25. 6. 2011 v ostravské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kněz působil na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a poté ve farnosti Odry. Byl také vyučujícím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a dlouholetým kaplanem na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách.Zemřel v den, kdy se v bohoslužbě slova při mši svaté čtou Simeonova slova: "Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka v pokoji."

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.

Komentáře

Moc děkuji za přenos. Na pohřeb jsem se z důvodů nemoci a dvou malých dětí nedostala a možnost sledovat vše přes i-net bylo hezké. Budete natáčet i zádušní mši s uložením do hrobu z Oder? A vysílat pak později ze záznamu? Děkuji za odpověď. Bára