Poslány sloužit

Poslány sloužit:
Sestry františkánky, misionářky pro Afriku.

Sestry františkánky na svých misiích v Keni pomáhají lidem s AIDS. O nemocné se starají s láskou a trpělivostí. U mnoha lidí svou péči poskytují přímo doma a do hospice přijímají jen ty, kteří nikoho nemají, o které se nemůžou postarat příbuzní, nebo je odmítli. Tento dokument je živým svědectvím služby sester františkánek na misiích v Keni.