Post Scriptum

Post Scriptum: Záznam homilie P. Jacka Domańského
Záznam homilie P. Jacka Domańského
Duchovní promluva P. Jacka Domańského

Duchovní promluva P. Jacka Domańského

P.S.

Výběry kázání zaznamenaných bohoslužeb.