Post Scriptum

Post Scriptum: Záznam homilie P. Marcela Puváka
Záznam homilie P. Marcela Puváka
Duchovní promluva  P. Marcela Puváka

Duchovní promluva  P. Marcela Puváka ze dne 02. 03. 2018.

P.S.

Výběry kázání zaznamenaných bohoslužeb.