Přírodní památka Turkov

Přírodní památka Turkov: Mokřad uprostřed velkoměsta
Mokřad uprostřed velkoměsta
Přírodní památka Turkov je izolovaný zbytek ekosystému lužního lesa v průmyslově mimořádně exponované části Ostravy.

Na velmi malé ploše žije velké množství rostlinných a živočišných druhů, vázaných na prostředí lužního lesa. Přírodní památka byla začleněna do Územního systému ekologické stability města Ostravy.