Pro vita mundi

Pro vita mundi: Doc. ThDr. Tomáš Novotný
Doc. ThDr. Tomáš Novotný
Rozhovor Rev. Jaroslava Kratky s hostem. "Kořeny naší kultury jsou v židovství."

"Kořeny naší kultury jsou v židovství."Doc. ThDr. Tomáš Novotný (1952) je docentem na katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity (biblistika a religionistika, nová náboženská hnutí, hebrejština, kořeny evropského myšlení). Vytvořil originální způsob výuky hebrejského jazyka. Studijní předmět s názvem Hebrejština písněmi vyučuje na Ostravské univerzitě od roku 1998. Účastníci kurzu se učí gramatiku a slovní zásobu hebrejštiny prostřednictvím písňových textů, zpěv napomáhá jejich snadnějšímu zapamatování. Tak vznikl vokální souboru Adash, který diváci TV Noe znají kromě jiného z prvního živého vysílání.