Quo Vadis - Útěk z Iráku

Quo Vadis - Útěk z Iráku:
Lidé z organizace “Pomoc církvi v nouzi” udělali v Sýrii mnoho. Především pomáhali křesťanským emigrantům, kteří sem přišli z Iráku, vrátit se do severního Iráku.

“Válka za svobodu v Iráku”: symbolicky zkřížené zbraně pod iráckou mapou a slova “Ve jménu Božím”. Někteří to chápou jako povzbuzení pro americké vojáky a jejich spojence, jiní jako symbol křesťanských křižáckých tažení, nebo – ještě hůře – zájem o iráckou ropu. Většina iráckých křesťanů, kteří nemají arabský původ, ale původ předislámský asyrský nebo chaledonský, a kteří mluví aramejsky, jsou z Kurdistánu. Toto je z roku 1992. V boji Kurdů o kulturní autonomii nezávislou na Bagdádu bylo zničeno od roku 1961 asi 3800 vesnic, z toho 187 křesťanských. Saddam zničil většinu z nich. Od roku 1991 je irácký Kurdistán chráněn mezinárodními vojenskými jednotkami.
Po pádu Saddama ztratily sunnitské kmeny svou sílu. Politiku na jihu, který je bohatý na naftu, ovládli Šíité. Sunnité byli propouštěni z policie, z armády a z veřejných služeb. Infrastruktura se hroutila. Jak se dalo předpokládat, vzrostla zločinnost, rozmohl se terorizmus, a přibyly konflikty. Ve městech Šíité vyháněli Sunnity, a Sunnité naopak Šíity. Extrémisté na obou stranách se obrátili proti křesťanům. Boj o moc přerostl v náboženskou válku, která měla za následek nekonečné proudy uprchlíků. Většina Šíitských uprchlíků patří v Sýrii mezi nejchudší.
Lidé z organizace “Pomoc církvi v nouzi” udělali v Sýrii mnoho. Především pomáhali křesťanským emigrantům, kteří sem přišli z Iráku, vrátit se do Iráku, obzvláště do severního Iráku. Jde o to, vytvořit jim vhodné životní a pracovní podmínky, pomáhat jim zakládat malé zemědělské a průmyslové podniky. Potom by měli iráčtí křesťané, tato starobylá křesťanská komunita, dobré vyhlídky do budoucna.