Rodina je ...

Rodina je ...:
Dokument je nahlédnutím do práce Centra pro rodinu a sociální péči.

Dokument je nahlédnutím do práce Centra pro rodinu a sociální péči. Vypráví o tom, komu organizace pomáhá.