Sedm výprav Josefa Vágnera

Sedm výprav Josefa Vágnera: Sen safari se naplňuje
7. díl
Sen safari se naplňuje
Závěrečný díl.

Poslední díl se bude natáčet v exteriéru ZOO. Zatím se hovoří o visuté lávce anebo pavilónu Vodní svět.

Naše povídání nebude jen shrnutím, ale podíváme se blíže na ptáky, plazy, ryby i jiné živočichy, na které nebyl dosud čas. Například antilopy kudu velký nebo hroši. Ředitel ZOO Přemysl Rabas bude zpět doma z Afriky, kde se zúčastnil pálení slonoviny a nosorožčích rohů a byl také přítomen konferenci světových odborníků na záchranu nosorožce bílého severního. S paní Lenkou Vágnerovou si budeme mimo jiné povídat i o otcově ukončení ředitelování v ZOO. Bude jistě o čem povídat, a tak Vás zveme ke sledování.

Přímý přenos s možností zapojit se otázkami do vysílání bude tentokrát poslední pondělí v květnu 30. 5. od 20 hod. Budeme samozřejmě také soutěžit o rodinné vstupné včetně ubytování.

Máte k našemu cyklu Sedm výprav Josefa Vágnera jakékoliv připomínky? Neváhejte a napište nám mail, nejlépe pod pořad, ale samozřejmě jakkoliv jinak. Adresy najdete na našem webu.

Rádi budeme reflektovat i kritické ohlasy. Za štáb TV Noe Jindřich Suchánek, autor cyklu.

Sedm výprav Josefa Vágnera

Koncem šedesátých let a v sedmdesátých letech minulého století se
odehrával v tehdejším Československu jeden z nejneuvěřitelnějších
příběhů v historii ochrany zvířat. V nesvobodné zemi plné strachu
zazářila postava myslivce a dobrodruha plného snů o Safari ve středu
Evropy. O safari, které bude ze zanikající africké divočiny zachraňovat
ohrožené druhy zvířat. Osobnost Ing. Josefa Vágnera, který z ničeho, v
malé provinční ZOO, začal budovat svůj sen. Stal se celebritou, která ve
všude přítomné letargii dávala naději. Žádné plané komunistické
žvatlání, ale reálně existující člověk, cestovatel a lovec zvěře, hájící
přírodu z principu. Budovatel nemožného a následováníhodný člověk.

Ing.
Josef Vágner podnikl devět výprav za divokou zvěří, z toho sedm velkých
do Afriky, aby tam lovil a dovážel mnohdy velmi vzácná zvířata do ZOO
Dvůr Králové nad Labem, kde se je s úspěchem snažil rozmnožovat. Staly
se tak genofondem nejvýznamnějších ZOO ve světovém měřítku. Celkem se mu
za 10 let podařilo dovézt 2.000 zvířat (65 žiraf, desítky antilop po
desítkách kusů, nosorožce, slony, opice, hady, ptáky a jiné živočichy).
Navázal tak na ty nejproslulejší ředitele zoologických zahrad, kterým
byli legendární Alfred Brehm z Hamburku (autor prvního encyklopedického
souboru Život zvířat) či Bernhard Grzimek z Frankfurtu nad Mohanem
(spoluzakladatel NP Serengeti). Jeho výpravy však co do počtu neměly v
historii obdoby. Jeho knihy byly ihned rozebrány a televizní pořady, kde
vystupoval, jedny z nejsledovanějších.

Námětem našeho pořadu
jsou dobrodružství výprav, lovy zvěře a transport, osobnost Josefa
Vágnera, ZOO Dvůr Králové plná kontrastů, kde úspěch střídá tragédie a
zklamání, kdy 10 let po smrti Josefa Vágnera byla ZOO buď vyloučena nebo
sama opustila rodinu evropských a světových ZOO. Nyní, po nástupu
nového ředitele, dochází opět ke sbližování a snaze o návrat do
světového společenství ZOO. Pořad se vrátí po více než 40. letech k
pozapomenuté slavné historii ZOO a připomeneme Josefa Vágnera,
výjimečnou osobnost, která i dnešní mladé generaci může ukázat smysl
lidského konání, spoluodpovědnosti za planetu, a tím i kulturu lidského
společenství.

Dramaturgie pořadu je postavena jako 7 návštěv –
sedm výprav - televize Noe v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Moderátor bude
besedovat s ředitelem ZOO MVDr. Přemyslem Rabasem a ředitelkou Nadace
Josefa a Zdenky Vágnerových Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou Josefa
Vágnera. V průběhu pořadu budou promítány archivní ukázky z Afriky i
záběry z dnešní ZOO, čteny příběhy z knih Josefa Vágnera, ale také
Alfréda Brehma a Bernarda Grzimka, legendárních předchůdců Josefa
Vágnera. Každý díl bude zároveň zaměřen na některé ohrožené živočichy a
jejich záchranu.