Spirituál Kvintet na dostavníku 2013

Spirituál Kvintet na dostavníku 2013:
Záznam vystoupení kapely Spirituál Kvintet z hlavní scény Mohelnického dostavníku 2013.

Spirituál kvintet, vokálně instrumentální
skupina, stylově a repertoárově se pohybující v široce vymezené oblasti
folku, po celou dobu existence spjatá s osobností svého zakladatele
Jiřího Tichoty.Spirituál kvintet nejenom že sehrál v českém folku zakladatelskou
roli, ale podílel se neustále na jeho dění a směřování. Zpočátku
repertoárově i stylově vycházel ze zahraničních vzorů, konkrétně
využíval zejména materiálu z  projevů afroamerického hudebního folklóru a
šířeji vůbec folklóru z teritoria USA. Již tehdy  měl řadu titulů, jež
získaly všeobecnou popularitu a to i díky rozhlasovým nahrávkám (viz např. Zelené pláně). Postupem doby a zejména díky Tichotovým
impulsům rozšiřoval či proměňoval svůj repertoár i styl. Nejdříve je
obohatil o písničky rudolfinské Prahy a tehdejší Evropy, které Tichota objevil v loutnových tabulaturách, později o obrozeneckou písňovou tvorbu; na folkově pojaté nahrávky lidových balad Šibeničky dokonce vznikla stejnojmenná choreografie Pražského komorního baletu,
hraná po celém světě a významně oceňovaná. Politické implikace měla
činnost skupiny vzhledem k orientaci na folklór USA od počátku, v době tzv.
normalizace pak ještě vzrostly, když (podobně jako většina projevů
z oblasti folku) byla i její činnost spojována s více či méně
formulovaným nesouhlasem s režimem. Skupina využívala skutečnosti, že
folk byl celosvětově spojován s bojem proti rasové segregaci atp. a tím
jí u české cenzury mohly procházet i texty jinak v dobovém kontextu
nepřijatelné (zejména díky významovým posunům v překladech: viz např. tituly jako A Little More Faith In Jesus – Až se k nám právo vrátí, Little Light  Of Mine – Mlýny, King Jesus – Mává nám svobodná zem).
Podobně využívala k uplatňování dobově „problémových“ titulů i
vynucovaných účastí na sokolovském festivalu; tamní uvedení pak
legitimizovalo uvádění jinde. K politickým podtextům  někdy stačil
vhodný výběr a slovní uvedení písně i z jiných oblastí (viz např. renesanční Beránek a vlk, obrozeneckou Náš tatíček nebožtíček
– o píšťaličce, která vyžene cizáky, atp.). Skupina byla osmkrát
postižena dočasným zákazem činnosti, mnohá vystoupení se nemohla
uskutečnit atp. Politický dosah folku a Spirituál kvintetu se projevil i
v listopadových událostech 1989, kdy při průvodu studentů a při
demonstracích znělo mnoho folkových písní a přímo z repertoáru skupiny
písně Jednou budem dál, Za svou pravdou stát, Oh, Freedom, Nadějí, láskou a vírou, Až se k nám právo vrátí (skupina zpívala při manifestaci na Václavském náměstí z balkonu Melantrichu). 

Folková pohlednice

Jedná se o cyklus sestřihů vystoupení folkových interpretů na festivalu Mohelnický Dostavník.