Terra Santa news

Terra Santa news: 11. 10. 2017
11. 10. 2017
Zpravodajství ze Svaté Země.

800. výročí příchodu františkánů do Svaté země – první část

S novou znělkou se po letní pauze vrací na obrazovky magazín Terra Santa News. Jeho první část vyplní seriál „Cesta k počátkům“. Ve třech dílech přiblížíme historii františkánské přítomnosti ve Svaté zemi, která trvá již osm staletí.

 

Svátek sv. Františka v Jeruzalémě

Ve farnosti sv. Salvátora v Jeruzalémě se slavil svátek sv. Františka. V duchu staleté tradice byli pozváni bratři dominikáni.

 

Současná přítomnost křesťanů ve Svaté zemi

Jaká je dnes situace křesťanů ve Svaté zemi? Tvoří méně než 2% populace, ale v rozmanitostech svých tradic uchovávají a předávají dále zvěst Evangelia, tak jako na počátku křesťanství.

Terra Santa News

Zpravodajství ze Svaté Země.