Učedníci a misionáři - Brazílie

Učedníci a misionáři - Brazílie:
Svaté lidové misie jsou na severovýchodě Brazílie nástrojem, který mnoha katolíkům pomáhá najít nový význam jejich křtu.

Brazílie má největší počet katolíků na světě. Od té doby, co portugalští a španělští misionáři přijeli před pěti stoletími do této země, zapustila katolická víra pevné kořeny v místní kultuře navzdory tomu, že se sem dostaly i jiné náboženské tradice.