V souvislostech - Martin Rozumek: Právo na pomoc

V souvislostech - Martin Rozumek: Právo na pomoc:
108. díl
Komentovaná událost týdne.

Hostem pořadu V souvislostech je Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Kdo jsou lidé, kteří přicházejí do Evropy z válkou postižených zemí a jak je definován status válečného uprchlíka? Mají lidé na hranicích Evropy právo na pomoc a proč? Jak zacházíme s uprchlíky v ČR a jak jinde v Evropě? Právě na tyto otázky se bude V souvislostech ptát moderátorka Veronika Sedláčková

Komentáře

Vážený pane Suchánku, je pěkné, že zde kopírujete podobenství, je dobré se nad ním zamyslet, má hluboký význam. Také je třeba si říct, že v době, kdy tento text vznikl, Islám snad ještě neexistoval... Dovolím si nakopírovat dva odkazy všem divákům k zamyšlení:

Názor Igora Chauna: https://www.youtube.com/watch?v=1KshlaG43eY&feature=youtu.be

a dokument o integraci imigrantů v Německu: https://www.youtube.com/watch?t=118&v=CuZDFYoKoVM

Měli bychom pomáhat, ale proč se přitom obětujeme?!

Jiří Stoch, Ostrava

Argumenty typu: "Takoví lidé jako je p. Rozumek se jen přiživují na této krizi a řeknou vše, jen aby uspokojili své donory...",  opravdu nesvědčí o solidně zamýšlenou diskuzi. Každý má ovšem na svůj názor právo. Protože jsem ale dramaturgem tohoto pořadu, vybírám témata i hosty, a pokud mají co říci a jejich argumentace je inteligentní a obohacuje i o etický rozměr, pak jsou v našem pořadu vítání, jako pan Rozumek.

K diskuzi o uprchlících připojuji, dnes bohužel opomíjený apel Kristův, dle něhož se řídí, či měla by se řídit společnost, snad alespoň církev.

PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMARITÁNOVI: Lukáš 10, 25-37

Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: „Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?” Ježíš mu odpověděl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?” On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí” a „miluj svého bližního jako sám sebe.” Ježíš mu řekl: „Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ.”
Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: „A kdo je můj bližní?”
Ježíš mu odpověděl: „Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: ‘Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.’
Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?” Zákoník odpověděl: „Ten, který mu prokázal milosrdenství.” Ježíš mu řekl: „Jdi a jednej také tak.”

Dobrý den, poprvé jsem viděl pana Rozumka a docela mě jeho názory zvedly ze židle. Je naprosto tendenční a pomáhá jen sobě a své organizaci. Zajímalo by mne, kdo jsou jejich přispivatelé. Buďto z něj hovoří naprostá neznalost cizích kultur, náboženství nebo bez skrupulí lže. Ať si nejdříve nastěhuje k sobě nějakou arabskou muslimskou rodinu, teprve poté mu budu naslouchat. Víte, je důležité pomoct těm, kteří to opravdu potřebují, ale tito lidé se do EU nikdy nedostanou, protože nemají tisíce dolarů pro převaděče. Takoví lidé jako je p. Rozumek se jen přiživují na této krizi a řeknou vše, jen aby uspokojili své donory. Přijměme křesťany ze Sýrie, ale pečlivě si vybírejme. To, co se děje dnes je levárna, kterou někdo zřejmě řídí. Nedivil bych se, kdyby se to dělo pod taktovkou Saudské Arábie, ti spolu s USA rozdmýchali válku v Sýrii a sami nepřijímají uprchlíky. Pro Araby jsme slaboši s dobrým sociálním systémem, kde se mohou dobře uchytit a přemnožit nás. Pomáhejme s rozumem, nikoli s Rozumkem a alespoň buďme vyvážení v názorech.