Vše pro mého krále a královnu

Vše pro mého krále a královnu:
Život blahoslavené sestry Marie Romero Meneses.

Sestra Marie Romero Meneses se narodila 13. ledna roku 1902 v Nikaragui, v Granadě, kde také strávila své dětství a mládí. Už od dětství cítila v sobě silně lásku k bližním. Věnovala se dobročinnosti a solidaritě k druhým. Ve 27 letech složila věčné sliby Dcer Panny Marie Pomocnice a jako řeholnice začala vykonávat apoštolské aktivity. Působila jako učitelka, katechetka a asistentka žaček v internátní škole. Sestře Marii se v průběhu let, díky solidaritě rodin laiků a půjčkám z bank podařilo postavit Dům Panny Marie. Ten se hned stal sídlem sociální pomoci naší kongregace a zároveň také jediným místem, na které se obraceli všichni lidé v nouzi. Nikaragua, země sopek, jezer a přírodních krás je země obyčejných lidí, země vlídná, pohostinná a veselá. Ale také země veliké chudoby, nespravedlnosti a utrpení. Země, kde jedinou jistotou lidí je víra v Boha.

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.