Výpravy do divočiny

Výpravy do divočiny: Šelmy hledají domov
Šelmy hledají domov
O medvědech, vlcích a rysech, kteří se vrací do české přírody.

Druhý díl našeho cyklu se bude věnovat v živé besedě velkým šelmám v naší přírodě. Je jejich občasný výskyt příslibem znovuosídlení českých luhů a hájů těmito šelmami? Budeme bránit z obav o své bezpečí jejich návratu? Co se vše děje a bude dít na jejich ochranu? Těmto i jiným otazníkům budou v besedě s vámi, našimi diváky, přinášet více světla naši hosté, kteří přislíbili účast. Budou jimi:

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., koordinátor Hnutí DUHA Olomouc a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa, Mendelova univerzita v Brně a

Mgr. Michal Bojda, terénní pracovník a koordinátor ekologické výchovy v Hnutí DUHA Olomouc.

Nenechte si ujít jistě poutavou besedu o ochraně vzácných zvířat! Můžeme se těšit i na unikátní fota a videa z fotopastí, které tyto vzácné druhy u nás zachytily. Součástí pořadu je i divácká soutěž. Otázka bude zveřejněna na začátku pořadu.