Z pokladů duše

Z pokladů duše: P. Daniel Ange -mladí mají budoucnost
P. Daniel Ange -mladí mají budoucnost
Promluva francouzského kněze a řeholníka, evangelizátora, kazatele a také autor mnoha knih.

P. Ange strávil dvanáct let jako misionář ve Rwandě
a několik let žil v poustevně. Až v r. 1981 přijal kněžské svěcení,
poté pocítil povolání věnovat se mladým lidem.

Z pokladů duše

Myšlenka nebo promluva na každý den.