Život v modlitbě

Život v modlitbě:
Touha vzdálit se – modlit se v Boží přítomnosti je zážitkem, který člověk hledá už od počátku lidstva.

Křesťanství dalo nový význam klášternímu životu. Uctívat jedinečného a osobního Boha, který nás miluje, nabízí nové pochopení samoty; nejde o čin sebezapření nebo potrestání, ale radostný akt spojení ve spasení člověka. Klášterní život vyvolává obraz dávných časů středověku nebo orientu. Klášterní život ale vzkvétal i na skrytých místech. Také v Latinské Americe, v zemi jako je Peru, můžeme najít místa k rozjímání tak různorodá, jako se v této jihoamerické zemi odráží různé skutečnosti.