Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 13. 3. 2018
939. díl
13. 3. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

24 hodin pro Pána

Stejně jako v předchozích ročnících byl také v pátém ročníku postní pastorační aktivity po celou noc v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel s možností adorace Nejsvětější svátosti a přijetí svátosti pokání. V Bazilice svatého Petra bylo rovněž k dispozici několik kněží ke svátosti smíření. Homilie papeže Františka byla plná naděje.

 

Sto let od stigmatizace otce Pia

V roce padesátého výročí smrti otce Pia se papež František vydá 17. března na návštěvu dvou měst, která jsou s tímto kapucínským světcem spojená: Narodil se v Pietrelcině a klášter, ve kterém pobýval, se nachází v San Giovanni Rotondo. V Pietrelcině papež František navštíví Kapli stigmat, tedy místo, kde se na těle otce Pia poprvé objevila znamení Ježíšova utrpení.

 

Kardinál John Onaiyekan v Čechách

Na několikadenní návštěvě v České republice pobýval nigerijský kardinál John Onaiyekan. Mimo jiné se v pražské katedrále zúčastnil závěrečné bohoslužby festivalu proti totalitě Mene Tekel. Kardinál Onaiyekan patří v Nigérii k předním morálním autoritám.

 

Festival Jeden svět

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět vstoupil do dvacátého ročníku. Letošní program představuje 128 filmů z 52 zemí. Po Praze  zavítá do 36 dalších měst v celé republice. 

 

Jarní prázdiny v Rajnochovicích 

Uprostřed lesů v Hostýnských vrších probíhá také letos tradiční tábor Sněženky. Děti z celé Moravy prožívají pohádkové jarní prázdniny ve středisku Archa. Dvě desetiletí Archy svědčí o její oblibě. Mnozí z těch, kteří tu trávili čas jako děti, se dnes starají o novou generaci.

 

Sešli se v katedrále 

Netradiční setkání svobodných věřících připravilo Centrum pro rodinný život v Olomouci. Začalo brigádou s úklidem katedrály svatého Václava. U práce i při povídání a dalších aktivitách mohli příchozí poznat nové přátele a třeba i partnera na celý život.

 

Nové varhany pro kostel v Prostřední Bečvě

Kostel svaté Zdislavy v Prostřední Bečvě byl vysvěcen v roce 2001. Před čtyřmi lety začali tamní farníci uvažovat o stavbě nových varhan. V červenci letošního roku by se měly dočkat slavnostního požehnání.

 

 

VE ZKRATCE

 

•   K pátému výročí zvolení papeže Františka Petrovým nástupcem uspořádali věřící v Polsku modlitební iniciativu nazvanou „Jeden za všechny, všichni za jednoho!" Do velkého modlitebního řetězce v celé zemi se zapojilo více než pětadvacet skupin a hnutí i množství jednotlivců. V den zvolení papeže Františka 13. března se za něho polští biskupové společně modlili ve Svatyni Boží Prozřetelnosti ve Varšavě.

 

•   Devadesáti čtyř let se dožívá emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, slovenský kardinál Jozef Tomko. Rodák z Udavské u Humenného žije ve Vatikánu, kde se stále účastní akcí kardinálského sboru. Při slavnostních příležitostech koncelebruje s papežem Františkem. Nechybí ani na akcích slovenské komunity v Římě. Slovenští biskupové zvou k modlitbám za kardinála Tomka a přejí mu hojnost duchovních darů od Pána.

 

•    Novým předsedou Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie se stal lucemburský arcibiskup Jean-Claud Hollerich. Jak řekl bezprostředně po svém zvolení, je „připraven spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, kteří prosazují respekt a ochranu lidské důstojnosti“. Ve funkci nahradí kardinála Reinharda Marxe. Jedním ze čtyř místopředsedů komise byl zvolen královéhradecký biskup Jan Vokál.

 

•   Azyl v České republice udělilo ministerstvo vnitra osmi čínským křesťanům, dalších sedmdesát žádostí odmítlo. Toto odmítnutí vyvolalo řadu protestů a v Praze a Brně i demonstrace. Ke spravedlivému vyřešení situace žadatelů o azyl vyzvala Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Českobratrská církev evangelická. O čtvrté neděli postní je podpořili věřící modlitbami při bohoslužbách.

 

•    Před biskupskou synodou o mládeži se rovněž v Římě v březnu setkají zástupci mladých lidí z celého světa. Mladé evropské řeholníky bude zastupovat člen kongregace misionářů oblátů Oto Medvec z plzeňské diecéze. V rámci přípravy na synodu začíná v Plzni dlouhodobý seminář pro mladé nazvaný O nás s námi! Výstupy z něj mimo jiné využije biskup Tomáš Holub, který bude na říjnové synodě zastupovat Českou republiku.

 

•    Letošní veletrh „Památky – muzea – řemesla“ se konal v Praze pod názvem „Dejme minulosti budoucnost!“ Zúčastnilo se ho více než sto vystavovatelů, a to i praktickými ukázkami či poradenstvím. Pro návštěvníky byly připraveny také přednášky, několik výstav a mnohé další. Záštitu nad veletrhem převzalo též Arcibiskupství pražské. Na výstavišti bylo zastoupeno pracovníky Diecézního konzervátorského centra.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Karlovy Vary, 16. března

Co jsou Češi?

O díle filosofa Jana Patočky „Co jsou Češi?“ bude na faře v Karlových Varech-Rybářích přednášet teolog Martin Kočí, výzkumník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

 

Praha, 17. března

Requiem za kardinála Miloslava Vlka

Před rokem osmnáctého března zemřel kardinál Miloslav Vlk. Requiem ve svatovítské katedrále bude vpředvečer výročí sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

 

Olomouc, 17. března

Diecézní setkání hudebníků

Tématem setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schol a dalších zájemců o liturgii a hudbu v Olomouci jsou Historické varhany a současní skladatelé. Mši svatou bude celebrovat emeritní biskup Josef Hrdlička.

 

Tasovice u Znojma, 17. března

Pouť pekařů a cukrářů

Tradiční pouť pekařů a cukrářů v rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera se opět uskuteční v Tasovicích u Znojma. Také letos bude spojená s výstavou pekařských a cukrářských výrobků. 

 

Příbram, 17. března

Pergolessi: Stabat Mater

Pergolessiho Stabat Mater zazní na Svaté Hoře nad Příbramí. Zpívat bude ženský sbor Krásky s varhanním doprovodem Pavla Šmolíka. Koná se v rámci postní duchovní obnovy.

 

Tábor-Klokoty, 17. března

Půst dnes?

Duchovní obnovu na Klokotech povede člen kongregace misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné P. Günther Ecklbauer. Jako misionář působil i v Pákistánu, Libanonu a Egyptě.

 

Slezské Rudoltice, 17. března

Pouť ke sv. Josefovi

Pouť ke sv. Josefovi se koná ve Slezských Rudolticích. Mši svatou v zámecké kapli bude celebrovat pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík, zpěvem ji doprovodí soubor Cantabile.

 

Opava, 17. března

Lidi, pojďte si hrát!

Matematiku a její disciplíny formou hry představí dětem i dospělým program na Mendlově gymnáziu v Opavě. K dispozici budou i hlavolamy a zábavné matematické či fyzikální úkoly.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope Francis: God is close to us, especially when sin makes us weak and confuses us

Pope Francis prepares visit to Padre Pio sites

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.