Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 14. 11. 2017
907. díl
14. 11. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Sympózium o jaderném odzbrojení

Papež František promluvil ve Vatikánu k účastníkům sympózia o jaderném odzbrojení. Globální setkání pořádal Úřad pro integrální lidský rozvoj. Papež mimo jiné poukázal na vysoké částky investované na celém světě do modernizace zbraní.

Zákaz prodeje cigaret ve Vatikánu

Papež František rozhodl, že od příštího roku nebude Vatikán prodávat svým zaměstnancům cigarety. Jak upřesňuje ředitel tiskového střediska Greg Burke, důvod je prostý a spočívá v tom, že Svatý stolec se nemůže podílet na tom, co zjevně ničí lidské zdraví.

Výročí kostela ve Lhotce

Kostel Panny Marie Královy Míru v Praze 4 - Lhotce byl posvěcen před osmdesáti lety. V jeho interiéru se nachází unikátní křížová cesta sochaře a trvalého jáhna Karla Stádníka. Výročí si farníci připomněli při mši svaté, kterou celebroval kardinál Dominik Duka.

Výstava Sestry boromejky v Hodoníně

Před 180 lety přišly z Francie do českých zemí sestry Boromejky. Jejich působení u nás mapuje výstava v Masarykově muzeu v Hodoníně. Otevřena bude až do poloviny února příštího roku.

Slavnostní žehnání varhan ve Špičkách

Pátého listopadu směřovaly kroky věřících v malebné vesnici Špičky u Hranic na Moravě do místního kostela. Zúčastnili se slavnostní bohoslužby k významné události zdejší farnosti.

Svatomartinské oslavy v Pozlovicích

Svatého Martina si v minulých dnech připomínali lidé na řadě míst. V Pozlovicích oslavili patrocinium svého kostela mší svatou za účasti zdejšího rodáka, augustiniána Lukáše Evžena Martince. Krátké představení pak připomnělo osobnost sv. Martina. Oslavy zakončilo žehnání nového vozu dobrovolných hasičů.

Čas odvahy

Čas odvahy - je název nové knihy Jana Šimulčíka v níž se věnuje přípravě a průběhu největší podpisové akce v poválečném Československu za náboženské a občanská práva, známé jako 31 bodová petice s názvem Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů.

VE ZKRATCE

• Rudým světlem, které symbolicky připomene pronásledování křesťanů ve světě, budou 22. listopadu ve Velké Británii nasvíceny katolické školy, kostely a nejméně deset katedrál. Stane se tak v rámci iniciativy, kterou organizace Církev v nouzi nazývá Rudou středou. Chce jí propagovat víru a toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s oběťmi pronásledování. Bude i koncert a bohoslužba ve Westminsterské katedrále.

• Předsynodální ankety v Německu se zúčastnili mladí lidé ve 27 diecézích. Výsledky shrnuje dvacetistránkový dokument, který biskupové odeslali do Vatikánu. Text popisuje propast mezi mládeží velmi angažovanou v životě církve a tou, která o církev ztrácí zájem. Mladí se podílejí na sociálních a charitativních akcích, ale stále méně jim říkají křesťanské hodnoty. Němečtí biskupové proto připravili tři pastorační projekty hodné následování.

• Na Slovensku začal devátý ročník Godzone tour. Velké evangelizační turné má v mladých lidech probouzet odhodlání měnit svět a zastavit tak strach, apatii a nezájem. V každém z pěti slovenských měst připravili organizátoři celovečerní koncert, kterému předchází řada aktivit zejména pastoračních, vzdělávacích a dobročinných. V letošním roce zavítá třistačlenný tým dobrovolníků Godzone tour také do Prahy.

• Českobudějovická farnost sv. Vojtěcha hostila kostelníky, varhaníky, lektory a akolyty. Společné setkání se uskutečnilo za účasti obou českobudějovických biskupů. Po mši svaté se účastníci rozdělili k samostatné práci do čtyř skupin. Diskuse v nich byla příležitostí k novým podnětům pro jejich službu, povzbuzení a poděkování za často nedoceňovanou a nezbytnou práci v životě farností.

• Zádušní mše za obyvatele Zemského ústavu pro choromyslné, kteří byli za druhé světové války umučeni nacisty, se konala v kostele Povýšení svatého Kříže v Kosmonosích. Bohoslužbě předcházel vzpomínkový akt na místním hřbitově. Mezi jeho účastníky byli také příbuzní umučených. Mši svaté předsedal generální vikář Martin Davídek, koncelebroval místní duchovní správce P. Jiří Veith.

• Dvacet šest zemí z celého světa představilo svou kulturu, kuchyni a především své taneční umění na festivalu Setkání národů. Už popáté ho pořádalo Integrační centrum pro cizince královéhradecké Charity. Svou kulturu na něm prezentovali hlavně cizinci, kteří v kraji žijí, žadatelé o azyl a zahraniční studenti. Diváci viděli tance z evropských, latinskoamerických, asijských i afrických zemí, prohlédnout si mohli jejich kroje a ochutnat exotické pokrmy.

Z DIÁŘE

Praha, 17. listopadu

Mše svatá s poděkováním za svobodu

Mše svatá s poděkováním za 28 let svobody bude sloužena v pražském chrámu sv. Mikuláše. Hlavním celebrantem bude biskup Jan Baxant. Poté bude možné připojit se k průvodu na Národní třídu.

České Budějovice, 17. – 19. listopadu

Dny důvěry

Ekumenické setkání mladých křesťanů v Českých Budějovicích naplní společné modlitby se zpěvy, naslouchání biblickému textu a modlitba v tichu. Mši svaté v katedrále bude předsedat biskup Vlastimil Kročil.

Brno, 18. listopadu

Moravsko-slezské akademické dny

Deváté Moravsko-slezské akademické dny se konají v Brně pod záštitou biskupa Vojtěcha Cikrleho. Zaměří se na historii brněnského alumnátu, připomene jeho význam i některé studenty.

Velké Meziříčí, 18. listopadu

700 let kostela

Sedm set let od první písemné zmínky o kostele sv. Mikuláše si připomene farnost Velké Meziříčí. Kroužek divadelních ochotníků Dolní Dobrouč sehraje autorské představení „Perla přemyslovské koruny“.

Lidečko, 18. listopadu

Setkání schol

Jedenácté Setkání schol olomoucké arcidiecéze bude hostit Lidečko. Zahajovací mši svatou bude sloužit nově jmenovaný biskup Antonín Basler, zúčastní se také dalšího programu.

Praha a Plzeň, 19. listopadu

Vzpomínka na oběti dopravních nehod

O Světovém dnu obětí dopravních nehod budou lidé vzpomínat na ty, kteří se nevrátili z cest. U památníku na nultém kilometru D1 v Praze bude pietní akt a v dálniční kapli u Plzně bohoslužba.

Hora Matky Boží u Králík, 19. listopadu

Poděkování za dar svobody

Mše svatá s kytarovým doprovodem bude sloužena na Hoře Matky Boží u Králík. V souvislosti s blížícím se Dnem boje za svobodu a demokracii se bude děkovat Pánu hlavně za dar svobody.

Ostrava, 19. listopadu

Henry Purcell: Ode on St. Cecilia´s Day

Monumentální skladba barokního autora připomene patronku duchovní hudby a ochránkyní Ostravy sv. Cecílii. V kostele sv. Václava bude zpívat šest sólistů a smíšený sbor.

Reportáže Rome reports:

Pope Francis on nuclear arms: International relations cannot be dominated by military strength

The pope bans sale of tobacco in Vatican

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.