Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 14. 9. 2017
891. díl
14. 9. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Hlavní pouť ve Štípě

kostele Narození Panny Marie ve Štípě se konala hlavní pouť letošního roku. Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl P. Josef Čunek. Milostná socha Panny Marie s Ježíškem na hlavním oltáři kostela patří do trojice nejstarších mariánských soch na Moravě.

 

Nová kaple na cestě do Hájku

Kardinál Dominik Duka požehnal obnovenou kapli na poutní cestě z Prahy do Hájku. Oslava svátku narození Panny Marie pak vyvrcholila bohoslužbou v hájeckém klášteře bratří františkánů a pobožností v tamní loretánské svatyni.

 

Salesiánské centrum v Havířově

Otevřením nových prostor zahájilo další školní rok zařízení Přístav v Havířově-Suché. V nízkoprahovém salesiánském klubu najdou děti a mladí lidé od šesti do devatenácti let oporu a pomoc při řešení svých problémů, ale také kamarády a hodně her i zábavy.

Kosení farní louky v Jeseníku

Na louce Pod Smrťákem za městem Jeseník se 9. září v šest hodin ráno sešlo několik zdejších farníků s kosami a hráběmi. Po společné modlitbě se pustili do ručního kosení farní louky, na které rostou i chráněné druhy rostlin. Loni pořádali kosení jesenický Katolický spolek a farnost poprvé.

 

Pouť do Hájičku ve Veľkých Kostoľanoch

Ve dnech 9. - 10. září se konala již tradiční pouť do hájku u Velkých Kostoľanech. Tato 185 letá tradice byla tentokrát obohacena o vzácnou návštěvu emeritního plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského.

 

Návrhy vitráží pro kostel ve Svárově

V kostele sv. Lukáše ve Svárově u Kladna byly představeny návrhy nových vitráží. Okna s postavami čtyř evangelistů navrhl docent Milan Perič, další tři světce ztvárnil profesor Milan Knížák. S připravovanou výzdobou se mohli návštěvníci svárovského kostela blíže seznámit v průběhu kulturní akce Večer pro vitráže.

 

Křesťanští uprchlíci ze Sýrie ve Vatikánu

Šestého září 2015 mluvil papež František na Svatopetrském náměstí o uprchlících: Ať každá farnost, každé náboženské společenství, každý klášter v Evropě přijme jednu rodinu. V době promluvy Svatého otce přicházel ze Sýrie do Říma Semaan Daoud. On, jeho žena a dvě děti se stali syrskými uprchlíky v Itálii.

 

Fussmannův dvůr

Radost  z vína a přátel měli všichni, kteří navštívili setkání vinařů v Panónii, nedaleko Hlohovce. Malebné prostředí a výborná atmosféra okouzlila všechny hosty i domácí.

  

 

VE ZKRATCE

 

•   Čeští a moravští věřící přijali v portugalské Fatimě sochu Panny Marie, která bude v následujících týdnech putovat po České republice. Stalo se tak po mši svaté na národní pouti ke stému výročí fatimských zjevení. Mezinárodní mši svatou pro tisíce poutníků z celého světa slavil kardinál Mauro Piacenza z Vatikánu. Od rektora poutního místa sochu převzal kardinál Dominik Duka. ve Fatimě zanechal kopii Pražského Jezulátka.

 

•   Indický misionář Tom Uzhunnalil je na svobodě. Před více než osmnácti měsíci ho unesla skupina ozbrojenců v Jemenu při útoku na dům Misionářek Lásky, při kterém zemřelo šestnáct lidí. Svatý stolec ve zvláštním tiskovém prohlášení děkuje za osvobození tohoto salesiána. Sděluje také, že řeholník bude několik dnů pobývat v salesiánské komunitě v Římě, pak se vrátí do Indie. Deník L´Osservatore Romano přinesl zprávu o jeho setkání s papežem.

 

•    Slovensko se připravuje na blahořečení salesiánského kněze Tita Zemana. Například po mši svaté v kostele Svaté rodiny v Bratislavě-Petržalce představil proces blahořečení jeho vicepostulátor salesián Jozef Slivoň. V den výročí návštěvy Jana Pavla II. farnost připravila duchovní večer, ve kterém svého strýce představil synovec a autor životopisu dona Zemana Michal Titus Radošinský. Titus Zeman bude blahořečen 30. září.

 

•   Rozsáhlá obnova areálu baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi byla zahájena rozebráním památkově chráněných varhan. Současný varhanní stroj byl ve dvacátých letech minulého století vestavěn do barokní skříně ze století osmnáctého. Varhany se sice dochovaly dodnes, jsou však ve špatném technickém stavu. Obnova jejich i celé baziliky by měla být dokončena v červnu 2019.

 

•    U synagogy v Krnově byla odhalena pamětní deska připomínající poválečný divoký odsun tří tisíc německých obyvatel z tohoto města. Malé slavnosti se zúčastnila i čtveřice těch, kteří vyhnání zažili na vlastní kůži. Slova se ujal téměř devadesátiletý Kurt Schmied a P. Josef Goryl, který své vystoupení zakončil výzvou k přítomným, aby vždy měli na zřeteli dobro konané pro druhé. Setkání zpěvem doprovázel krnovský chrámový sbor.

 

•    Desátý ročník celostátní ekumenické akce Do kostela na kole se koná 17., někde už 16. září. Chce připomenout, že v Bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím Země a jsme zodpovědní za to, jak s ní nakládáme. Proto letošní heslo vyzývá: Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena. A pořadatelé se snaží účastníky motivovat tak, aby jejich zodpovědné chování k životnímu prostředí nebylo pouze jednorázové.

  

 

Z DIÁŘE

 

Teplá, 16. září

Plzeňská diecézní pouť

Největší plzeňské diecézní setkání roku se uskuteční v klášteře v Teplé. Letošní program se ponese především v oslavách 800. výročí od smrti blahoslaveného Hroznaty.

 

Jablonné v Podještědí, 16. září

Diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě

V Jablonném v Podještědí se koná diecézní pouť rodin ke svaté Zdislavě. Mši svatou celebruje provinciál dominikánů P. Benedikt Mohelník. Další program organizuje centrum pro rodinu.

 

Ostrava, 16. září

Prof. Martin Weis: Reformační střípky

Přednáška historika a duchovního prof. Weise poskytne základní orientaci v době, životě a díle Martina Luthera s reflexí politických, společenských a náboženských souvislostí. Koná se v Ostravě.

 

Opava, 16. září

Sportovní den nejen pro klienty

Opavský Sportovní den nejen pro klienty nabídne fotbalový turnaj, řadu neobvyklých sportovních disciplín i občerstvení. Na den plný aktivit zve Charita spolu s okresním fotbalovým svazem.

 

Devadesát míst, 16. září

Zažít město jinak

Festival „Zažít město jinak“ je založený na společném sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení. Oblíbené sousedské slavnosti budou už na devadesáti místech.

 

Strážnice, 17. září

Podzim na dědině

Program ve strážnickém skanzenu nazvaný Podzim na dědině přiblíží život na vesnici na přelomu 19. a 20. století. Množství podzimních prací doplní ukázky hodových tradic.

 

Hlučín, do 17. září

Fantastické Lego

Na výstavě v hlučínském zámku je k vidění více než tři sta modelů, které postavili Lego-nadšenci z Hlučínska a z Ostravy. Patří k nim i hlučínská radnice a kostel i kostel a škola v Kobeřicích.

 

Sloup, 17. září

Podzimní pouť

Podzimní pouť je druhá nejvýznamnější poutní slavnost v kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu. Slavnou mši svatou celebruje P. Marián Rudolf Kosík, opat kláštera premonstrátů v Nové Říši.

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.