Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 15. 3. 2018
940. díl
15. 3. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Pět let pontifikátu papeže Františka

Před pěti lety byl do úřadu Petrova nástupce zvolen kardinál Jorge Mario Bergoglio . Mnohé z pontifikátu papeže Františka obsahují jeho texty, poselství a kázání, nejvýznamnější jsou však jeho činy. Od počátku svého pontifikátu dává najevo, že nejdůležitější při každém veřejném setkání jsou nemocní a chudí.

 

Benedikt XVI. o papeži Františkovi

Benedikt XVI. jasně a srozumitelně objasnil, co si myslí o srovnávání papeže Františka a jeho samotného. Benedikt XVI. se o papeži Františkovi vyslovil s uznáním už v minulosti, ale tentokrát jde tedy ještě dále.

 

Cesta papeže Františka do Pobaltí

Na podzim letošního roku navštíví papež František Lotyšsko, Estonsko a Litvu. Třídenní návštěva se uskuteční od 22. do 25. září. Přesný program apoštolské cesty zatím nebyl zveřejněn, Svatý stolec uvedl pouze města, do kterých papež František zavítá.

 

Mše svatá za zdravotníky

Ve farnosti Královny Míru v Košicích se konala slavnostní liturgie za zdravotníky. Připravili ji lékaři a sestry Univerzitní nemocnice Luise Pasteura. Hlavním celebrantem mše svaté byl vladyka Milan Chautur.

 

Církev jako politický hráč

Mladí lidovci Jihomoravského kraje organizují přednášky pod společným názvem Brněnská kavárna. Březnovým tématem byla Církev jako politický hráč. V diskusi zazněly otázky teoretické i hodně konkrétní.

 

Večer mladých v Ostravě

Pravidelné večery pro mladé pořádá jednou měsíčně Sekce pro mládež ostravsko-opavské diecéze. Konají se na biskupství a začínají mší svatou, po které následuje přednáška. Zatím naposledy přednášel pedagog a publicista Jiří Zajíc na téma Cesta k lidské a křesťanské dospělosti.

 

Víkend s Nepomuckým

Dvacátého března roku 1393 zahynul v Praze mučednickou smrtí sv. Jan Nepomucký. Jeho památku připomíná i nově otevřená česko - polská turistická stezka. Nový projekt církevní turistiky Víkend s Nepomuckým byl slavnostně dokončen. 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   O plánu na obnovení provozu tří církevních nemocnic v Sýrii za pomoci finančního daru italské církve informoval apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenari. Půjde o dvě nemocnice v Damašku a jednu v Aleppu. Jejich provozovateli jsou řeholní kongregace. Sedm let trvající válka jim poskytování zdravotnických služeb znemožnila. Příspěvek Italské biskupské konference na jejich obnovu bude jeden milion euro.

 

•   V Moskvě se letos postaví jednadvacet nových pravoslavných kostelů. Většina z nich bude na předměstích na okraji ruské metropole, kde dříve žádné kostely nebyly. Cílem programu „200 nových kostelů pro Moskvu“ je postavit chrámy ve všech čtvrtích tak, aby byly dostupné pěšky. Náklady jsou hrazeny ze sbírek věřících a příspěvků organizací. V tomto desetiletí už bylo otevřeno více než šedesát nových pravoslavných svatostánků.

 

•    Ve věku 81 let zemřel kardinál Karl Lehmann, jeden z nejvýznamnějších představitelů katolické církve v Německu. Působil jako profesor teologie a třiatřicet let jako biskup v Mohuči. V roce 2001 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. Více než dvacet let byl předsedou Německé biskupské konference. Soustrast vyjádřila řada náboženských a politických představitelů včetně papeže Františka a kancléřky Merkelové.

 

•    Také v letošní zimě poskytla Charita v Olomouci útočiště mužům i ženám bez domova v noclehárnách a nízkoprahovém denním centru. Obsazení nocleháren bylo stoprocentní. Ohroženým lidem se snažili pomáhat rovněž terénní pracovníci. Zimní provoz střediska Samaritán skončil v polovině března. Přestože olomoucká Charita vyhlašuje každoročně sbírku spacích pytlů a dek pro lidi bez domova, stále jich nemá dostatek.

 

•    Letos první diecézní setkání mládeže před velikonočními svátky se uskuteční v Hlučíně. Zúčastní se ho více než pět set mladých lidí ostravsko-opavské diecéze. V sobotu se vydají na pěší pouť do Ludgeřovic, kde bude biskup František Václav Lobkowicz celebrovat mši svatou. Na odpoledne jsou v Hlučíně připraveny čtyři workshopy. V neděli setkání zakončí mše svatá,v přímém přenosu ji bude vysílat televize Noe.

 

•    Týden modliteb za mládež bude ve všech českých a moravských diecézích probíhat od 18. do 23. března. Vyvrcholí slavením světového dne mládeže na Květnou neděli.  Sekce pro mládež k němu připravila brožurku s úvodem biskupa Pavla Posáda a texty přímluv ke mši svaté. Týden chce mimo jiné vést mladé lidi ke vnímání krásy i náročnosti životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý jejich další život.

 

 

 

Z DIÁŘE

 

Hradec Králové, 18. března

Kodex Speciálník

 „Kodex Speciálník“ střeží Hradec Králové  jako pokladnici renesanční vícehlasé hudby. V katedrále Svatého ducha přednese písně pozdně středověkých Čech soubor Cappella Mariana.

 

Olomouc, 19. března

Arcibiskup Josef Karel Matocha

Josef Karel Matocha byl arcibiskup, vlastenec a nekrvavý mučedník komunismu. Jeho život a odkaz připomene posluchačům Hana Maciuchová na zahájení festivalu Paschalia Olomucensia.

 

Praha, 20. března

Bohoslužba za oběti totalit

Bohoslužba za oběti fašismu a komunismu z řad kněží, řeholníků a řeholnic se koná na Vyšehradě v den umučení svatého Jana Nepomuckého. Následuje modlitba u památníků obětí totalit.

 

Vrchlabí, 20. března

Beseda o misiích

O misijní práci u nás i v zahraničí bude ve Vrchlabí besedovat P. Jiří Šlégr. Život domorodců a misionářů v řadě vzdálených zemí přiblíží také filmem i hudebními nástroji dovezenými z cest.

 

Zábřeh, 20. března

Za co se modlili…

Přednáška na téma „Za co se modlili a z čeho se vyznávali naši předkové“ se koná v Zábřehu. O staroslověnských památkách českého původu bude hovořit doc. Miroslav Vepřek.

 

Vráž u Berouna, 21. března

Den otevřených dveří v Klubíčku

Na pestrý program Dne otevřených dveří u příležitosti dokončení rekonstrukce svého penzionu zve sdružení Klubíčko. Příchozí si budou moci vyzkoušet multismyslovou relaxaci a mnohé další.

 

Sloup, 22. - 23. března

Poutní slavnost

Poutní tradice ve Sloupu v Moravském krasu se zrodila z úcty k Panně Marii Bolestné. Letošní hlavní poutní mši svatou bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

 

Hradec Králové, do 23. března

Ďáblova bible

Ďáblova bible nebo též Codex Gigas je jedním z nejpozoruhodnějších děl světové literární historie. Její jediná existující kopie je vystavena v prostorách Královéhradecké Univerzity.

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope Francis: five years, five important gestures

Benedict XVI: Saying that Pope Francis has no theological training is a foolish prejudice

Pope Francis will travel to Latvia, Estonia and Lithuania

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.