Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 17. 7. 2018
17. 7. 2018
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

Putování ostatků sv. Markéty

Mší svatou v olomoucké katedrále začala devítidenní pouť s ostatky sv. Markéty. Její trasa vede přes jižní Moravu a Slovensko do dolnorakouského městečka Marchegg.

Žehnání kříže nad Potečí

Nový kříž stojí na turistické cestě z Královce na Požár nad Valašskými Klobouky. Věnovali ho rodáci z Poteče sourozenci Alois a Antonín Slovákovi, podle vlastního návrhu ho zhotovila Irena Foralová. Kříž při mši svaté požehnal otec Leoš Ryška.

Ekumenická porota v Karlových Varech

V 53. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech udělovala spolu s dalšími porotami svou cenu rovněž porota ekumenická. Vítěze vybírala ze dvanácti filmů, které se letos zúčastnily hlavní festivalové soutěže.

Dobrá káva za dobrý skutek

Káva za dobrý skutek je projekt, který již druhým rokem pomáhá zlepšit naši zemi. V Brně na Zelném trhu si každý všední den od devíti do půl páté můžete dát kávu a zaplatit za ni dobrým skutkem.

Dětský tábor na Smrekovici

Na Smrekovici ve Velké Fatře se v prvních dvou červencových týdnech konal už tradiční letní tábor pro děti profesionálních vojáků.

Osudy kardinála Skrbenského

Kardinál Lev Skrbenský z Hříště byl olomouckým arcibiskupem v době první světové války a krátce po vzniku samostatného Československa. Ke 155. výročí jeho narození připravilo olomoucké arcibiskupství výstavu předmětů spojených s jeho osobností.

ZKRATKY

● Před deseti lety rozpoutali hinduističtí extrémisté v indickém státě Uríša násilí, při kterém zemřely desítky lidí. Desetitisíce dalších musely uprchnout z domova. Tamní arcibiskup John Barwa dnes vyzývá k pokoji a ke smíření. Spolu s dalším biskupy se setkal s představiteli státu Uríša. Podle něj všichni vyjádřili podporu a ochotu bránit křesťanskou komunitu proti násilí, nenávisti a vytváření bariér ve společnosti.

● Na jezuitské univerzitě ve španělském Bilbau se konalo třetí světové setkání rektorů a děkanů jezuitských univerzit a fakult. Účastníci z více než dvou set institucí se zamýšleli nad výzvami, kterým čelí jezuité i současný svět. Mimo jiné k nim promluvil španělský král Filip VI. a na programu byla návštěva Loyoly, kde se narodil zakladatel řádu jezuitů svatý Ignác. Setkání se zúčastnil i děkan Teologické fakulty Trnavské univerzity Miloš Lichner.

● V průběhu léčby ve Spojených státech zemřel pátého července kardinál Jean-Louis Tauran. Pohřební liturgii v římské bazilice sv. Apolináře předsedal kardinál Angelo Sodano. Na závěr vedl obřad posledního rozloučení papež František. V devadesátých letech stál kardinál Tauran v čele Vatikánské diplomacie, po překonání těžké nemoci byl předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog.

● Třetí ročník Dne otevřených dveří Domova pro matky s dětmi sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou nabídl návštěvníkům pestrý program v podání složek integrovaného záchranného systému. K vidění byly například ukázky dovedností psů nebo koní. Byl také hasičský a policejní vůz i soutěže pro děti. Dobrovolní hasiči z Horního Podluží připravili pro všechny osvěžení v podobě fontány.

● Dvanáctý ročník Pěší pouti za umělce začne v Kutné Hoře. Trasa povede proti proudu Sázavy přes Ledeč, Číhošť a Želiv do Humpolce. Týdenní cestu skupiny poutníků doprovází kulturně-duchovní program pro veřejnost, každý se může také kdekoliv k putování připojit. Pouť je inspirovaná Listem papeže Jana Pavla II. umělcům. Záštitu nad ní má emeritní pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička.

● V rámci třináctého ročníku Dnů proti chudobě vyhlašuje ostravská Charita a Armáda spásy fotosoutěž na téma: Jak vypadá chudoba? Soutěž je určená amatérským fotografům a studentům, každý se může zúčastnit třemi snímky. Nejlepší vybere porota pod vedením profesionální fotografky Zuzany Samary. Kromě ocenění budou také na podzim v Ostravě vystaveny. Uzávěrka soutěže je 3. září.

Z DIÁŘE

Karlovarsko, od 17. července

Hudební festival J. C. F. Fischera

Mezinárodní hudební festival Johanna Caspara Ferdinanda Fischera oživuje tvorbu tohoto barokního skladatele. Zejména varhanní koncerty představují krásná místa i cenné hudební nástroje Karlovarska.

Brno, 20. - 22. července

Mendel je ….

V rámci festivalu věnovaného Gregoru Mendlovi bude v Brně slavnostně otevřena historická Klenotnice Augustiniánského opatství. Zakladatel genetiky byl opatem brněnského kláštera.

Jablonné v Podještědí, 21. července

Pouť rodin a nemocných ke sv. Zdislavě

Poutní mši svatou s udílením svátosti nemocných bude v Jablonném v Podještědí celebrovat biskup Jan Vokál. Následuje pobožnost v kryptě u hrobu sv. Zdislavy a návštěva studánky.

Žíreč, 21. července

Svatoanenské zahradní slavnosti

Benefiční akce Domova sv. Josefa v Žírči začne v kostele sv. Anny poutní mší svatou s barokním doprovodem. Na třech žánrově odlišných scénách bude následovat kulturní program.

Heřmanovice, 21. a 22. července

Lesní slavnost Lapků z Drakova

Na Lesní slavnost Lapků z Drakova zve do Heřmanovic Spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci s Biskupskými lesy a dalšími partnery. Budou soutěže, zábava, hudba i sázení stromů.

Kutná Hora, 21. – 22. července

Oslava svátku sv. Jakuba

V Kutné Hoře začne oslava svátku sv. Jakuba koncertem. V neděli bude slavnostní mši svatou celebrovat emeritní pomocný biskup pražský Karel Herbst. Odpoledne bude další pestrý program.

Stará Voda, 21. a 22. července

Svatoanenská pouť

Dvoudenní Svatoanenská pouť do Staré Vody nabídne bohoslužby, přednášky, aktivity pro děti i procesí ke Královské studánce s žehnáním vody. V neděli bude mši svatou celebrovat biskup Martin David.

Stonava, 22. července

Pouť ke sv. Maří Magdaleně

Mše svaté v kostele sv. Maří Magdaleny ve Stonavě budou slaveny v češtině i polštině. Polsky bude celebrovat generální vikář arcidiecéze Lvov Józef Pawliczek.

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.