Zpravodajské Noeviny

Zpravodajské Noeviny: 7. 11. 2017
905. díl
7. 11. 2017
Dobré zprávy pro všechny.

REPORTÁŽE

 

Zádušní mše za zesnulé biskupy a kardinály

Papež sloužil zádušní mši za kardinály a biskupy, kteří zemřeli v uplynulém roce. Vatikánskou bazilikou znělo requiem v podání pěveckého sboru Sixtinské kaple. Papež František ve své homilii hovořil o naději uprostřed reality smrti.

 

Misie v mobilní aplikaci

Papežská misijní díla umožňují každému mít papeže Františka ještě blíž. Mobilní aplikace Missio Bot je součástí facebook messengeru. Uživatelům sociálních sítí umožňuje dovídat se o misiích v celém světě.

 

Perspektivy jaderného odzbrojení

Desítky odborníků včetně jedenácti nositelů Nobelovy ceny se budou ve Vatikánu zabývat perspektivami jaderného odzbrojení. Budou mezi nimi Muhammad Yunus, Mairead Corrigan-Maguire, Jody Williams, Adolfo Pérez Esquivel a Mohamed El Baradei. Mezi účastníky bude také šéf Organizace spojených národů pro odzbrojení Izumi Nakamitsu.

 

25 let Kolpingova díla v České republice

Dvacet pět let  působení v České republice oslavilo Kolpingovo dílo v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou. Slavnostní mši svatou celebroval kardinál Dominik Duka.

 

Výročí bitvy na Bílé Hoře

Křesťané z různých církví se společně modlili za oběti bitvy na Bílé Hoře. K ekumenické pobožnosti nešpor se sešli 5. listopadu v kostele Panny Marie Vítězné a u přilehlého hrobu padlých vojáků. Promluvil emeritní biskup František Radkovský a evangelický farář Pavel Pokorný.

 

Setkání u studny v Olomouci

U studny jako zdroje osvěžení i očisty se setkávají lidé jednou měsíčně v Olomouci. Listopadovým hostem Setkání u studny byl básník, muzikant a hajný z Vysočiny Jiří Nohel se svou kapelou Žalozpěv. První část inspirativního posezení patřila koncertu, následovala beseda v kavárně Amadeus.

 

Hubertská mše ve Křtinách

Na třetí listopad připadá svátek patrona myslivců a lesníků sv. Huberta. Ve Křtinách uctili pátého listopadu patrona zeleného cechu společně zástupci Školního lesního podniku Mendelovy univerzity a místní farníci.

 

Cisterciátská pečeť na Velehradě

Téměř sto třicet vzorků mešních a košer vín mohli ochutnat návštěvníci desátého ročníku mezinárodní soutěže a výstavy nazvané Cisterciátská pečeť. Také tentokrát ji hostilo Stojanovo gymnázia na Velehradě. V této kategorii je jedinou výstavou na světě.

 

 

 

 

VE ZKRATCE

 

•   Třicátý první říjen byl posledním dnem roku společné ekumenické připomínky reformace. Společné prohlášení k závěru tohoto roku vydaly Světový luterský svaz a Papežská rada pro jednotu křesťanů. Mimo jiné považují za požehnání letošního výročí skutečnost, že luteráni a katolíci poprvé nahlíželi na reformaci z ekumenického hlediska. Zavazují se, že budou na společné cestě k jednotě pokračovat.

 

•    V partnerském městě slovenské Trnavy, v severoitalském Casale Monferrato, byl do úřadu slavnostně uveden nový biskup Gianni Sacchi. Před obřadem v katedrále požehnal pacienty komunity otce Pia. Hlavně mládež ho zpěvem provázela na náměstí, kde byl uvítán zástupy věřících i představiteli města a regionu. V procesí vstoupili do katedrály, kde byla sloužena inaugurační mše svatá. Trnavu na ní zastupoval emeritní arcibiskup Ján Sokol.

 

•   Mše svatá v polských Branicích připomněla sto padesát let od narození biskupa Josefa Martina Nathana, který založil zdejší Městečko Milosrdenství. V bazilice Svaté Rodiny, která je jeho duchovním centrem, byly před třemi roky uloženy biskupovy ostatky. Hlavním celebrantem mše svaté k jeho výročí byl opolský biskup Andrzej Czaja. V následném koncertu zazněly myšlenky biskupa Nathana a kardinála Wyszynského.

 

•   Z věže kostela sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce se rozezněl nový zvon. Nese jméno Maria. Váží více než půl tuny a odlili ho zvonaři v Pasově. Před sto lety byly tři liběšické zvony zrekvírovány pro válečné účely. Alespoň jeden teď bude ve věži díky sbírce, kterou vyhlásila farnost a do které přispěli hlavně lidé z regionu. Při svatomartinské slavnosti ho požehnal biskup Jan Baxant.

 

•   Třetího listopadu před pětatřiceti lety zemřel P. Antonín Šuránek. Do roku 1948 působil v kněžském semináři v Olomouci. V padesátých letech byl internován v Želivě, poté pracoval jako dělník. Na konci šedesátých let mohl opět krátce působit v kněžském semináři, pak vedl duchovní správu v Blatničce. Vzpomínková bohoslužba se konala na Blatnické hoře a věřící se modlili také v Ostrožské Lhotě, kde se narodil a je pohřben.

 

•    Českobudějovická diecéze se připravuje na prosincovou pouť ke cti sv. Mikuláše do Říma. Děti z centra Arpida pod vedením trenéra hokejových brankářů Romana Turka a perníkářů z Plané nad Lužnicí připravily mikulášské perníky, které jejich zástupci s biskupem Vlastimilem Kročilem společně předají sociálně slabým rodinám v Římě. V rámci přípravy na pouť děti z centra Arpida také navštívily českobudějovickou katedrálu sv. Mikuláše.

 

 

Z DIÁŘE

 

Hradec Králové, 9. listopadu

Tanec sbližuje

Festival v Hradci Králové nabídne hudbu, tance i další umění desítek zemí ze čtyř kontinentů. Po přehlídce národů s ochutnávkou etnických kuchyní následují multikulturní vystoupení na pódiu.

 

Olomouc, 10. – 11. listopadu

Konference o evangelizaci

Konference o evangelizaci se bude konat v Olomouci. Hosty budou například biskupové Jan Graubner a Tomáš Holub nebo P. Vojtěch Koukal a sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství.

 

Zvole u Zábřehu, 10. - 12. listopadu

Setkání osamělých vlků

Možnost prožít společný víkend nabízí rozvedeným mužům olomoucké Centrum pro rodinný život. Nabízí společenství při mši svaté a modlitbě, společnou práci v lese a mnohé další.

 

Plzeň, 11. listopadu

Hudba mladých skladatelů

V kapli sv. Maxmiliána Kolbe v plzeňské meditační zahradě zazní skladby Václava Špírala, Jiřího Bezděka a dalších skladatelů. Účinkují sólistky a komorní soubor.

 

České Budějovice, 11. listopadu

Lektoři, kostelníci a varhaníci

Setkání lektorů, akolytů, kostelníků a varhaníků v Českých Budějovicích začne slavením eucharistie. Další prostor ve skupinách se zaměří na sdílení zkušeností a vzájemné povzbuzení.

 

Praha, 14. listopadu

Šumava a současná legislativa

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu na téma: Jaký dopad na Šumavu má současná legislativa? V Emauzích téma uvede Jaromír Bláha z hnutí Duha.

 

Kroměříž, 15. listopadu

Odsun Němců v roce 1945,…

Přednáška na téma „Odsun Němců v roce 1945: Internační a vězeňský tábor v Kroměříži v letech 1945–1946“ se koná v kroměřížském studentském klubu.

 

Vlčnov, do 19. listopadu

Amatérská výtvarná tvorba Vlčnovjanů

Výstava ve Vlčnově představuje tvorbu zdejších neprofesionálních tvůrců, dosud převážně ukrytou v soukromí. K vidění jsou hlavně obrazy a řezbářské práce na různá témata. 

 

 

Reportáž z Rome reports:

Pope in Mass for deceased cardinals and bishops: Hope does not disappoint

How you can send messages with Pope Francis

Experts and Nobel Peace Prize winners to call for an end to nuclear weapons at Vatican

 

 

 

Zpravodajské Noeviny

Aktuální zpravodajství nejen z církevního světa doplněné obrazovými reportážemi a pozvánkami na akce v následující dnech.