Program

<>Program televize Noe na pondělí 2.10.2017

6:05
Léta letí k andělům
Petr Coufal - vitrážista
6:30
Bol som mimo
Jan Eriksen
7:40
Živě s biskupem
biskup Pavel Konzbul
8:45
V pohorách po horách (28)
Hostýn a Skalný - Hostýnské vrchy
9:00
ŽIVĚ
9:20
Výpravy do divočiny
Zubři, divocí koně a pratuři v České krajině
11:30
ŽIVĚ
13:25
Vychutnej si víru
Po brazilsku
14:00
ŽIVĚ
14:35
Noční univerzita

Prof. Pavel Kalina, CSc. - Řím – věčné město
17:00
Putování modrou planetou
Tibet - Mezi nebem a zemí
18:05
Víra do kapsy
Titus Zeman - muž hranic
18:25
Sedmihlásky (110)
Letěl sokol
18:30
18:40
Zachraňme kostely (2)
Kostel svatého Víta v Zahrádce
19:00
PREMIÉRA
Vatican magazine (926)

Týdenní zpravodajství z Vatikánu
19:30
19:50
Z pokladů duše
P. Angelo Scarano - Modli se jako žebrák
20:55
PREMIÉRA
ARTBITR - Kulturní magazín (44)

s Festivalem Musaionfilm
21:05
PREMIÉRA
21:30
PREMIÉRA
22:05
Noemova pošta
září 2017
23:40
Vatican magazine (926)
Týdenní zpravodajství z Vatikánu
0:15
Noční univerzita
prof. Pavel Dostálek, CSc. - Alergeny v potravinách

<>Program televize Noe na pondělí 2.10.2017