Program

<>Program televize Noe na neděli 11.2.2018

6:17
Klapka s ... (55)
Emilem Chlebničanem
9:45
Večeře u Slováka
6. neděle v mezidobí
11:45
11:55
PREMIÉRA
Z pokladů duše
Mons. Aleš Opatrný - Zvažme, co říkáme lidem
12:40
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News
14:40
Noční univerzita
Mgr. Zdeněk Halas, Ph.D. - Archimedův palimpsest
16:05
Léta letí k andělům (6)
Otmar Oliva - výtvarník
18:00
Sedmihlásky (75)
Zeleňaj sa, zeleňaj
18:30
PREMIÉRA
Animované příběhy velikánů dějin

Benjamin Franklin (1706 – 1790)
19:30
PREMIÉRA
Exit 316 (33)
Zlomená srdce
19:50
Z pokladů duše
Mons. Aleš Opatrný - Zvažme, co říkáme lidem
0:05
Zpravodajský souhrn uplynulého týdne
Zpravodajské Noeviny a Terra Santa News

<>Program televize Noe na neděli 11.2.2018