Program

<>Program televize Noe na pondělí 12.2.2018

6:05
Klapka s … (101)
Alenou Krejčovou
8:35
Exit 316 (33)
Zlomená srdce
9:00
ŽIVĚ
11:30
ŽIVĚ
13:35
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (11)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
14:00
ŽIVĚ
14:45
Noční univerzita

Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc. - Ikonoklasmus – proč lidé ničí obrazy?
16:20
Cvrlikání (53)
David Stypka & Bandjeez
18:05
Můj chrám
Akademický sochař Petr Váňa v Kapli sv. Judy Tadeáše, Dobřichovice
18:25
Sedmihlásky (75)
Zeleňaj sa, zeleňaj
18:30
Bible pro nejmenší
Josefovi bratři
19:15
19:35
PREMIÉRA
Víra do kapsy

Proč se mám postit?
19:50
Z pokladů duše
Mons. Josef Mixa - Kde kněz bere sílu ke službě?
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
S o. Václavem Tomíčkem hovoříme o svátosti nemocných.
22:05
Noční univerzita
Mgr. Zdeněk Halas, Ph.D. - Archimedův palimpsest
0:00
Kulatý stůl (183)
Ženy v evropské kultuře

<>Program televize Noe na pondělí 12.2.2018