Program

<>Program televize Noe na úterý 27.2.2018

6:55
Pod lampou

Rychlý život a tichá cesta do Compostely
8:10
11:20
12:05
PREMIÉRA
Post Scriptum
P. Jacek Domański
12:25
Noční univerzita
Petr Ocknecht - Hmyz na talíři
14:35
Noemova pošta
únor 2018
16:10
16:45
Pro vita mundi
PhDr. Jaromír Javůrek
18:35
Sedmihlásky (133)
Kuchařka sa bójí
18:40
Animované příběhy velikánů dějin
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
19:50
Z pokladů duše
Mons. Jiří Mikulášek - Panna Maria - žena v domácnosti
20:00
PREMIÉRA
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
O. Daniel odpovídá na dotazy diváků.
22:05
Post Scriptum
P. Jacek Domański
23:05
0:10
U VÁS aneb festivalové kukátko (21)
Rožnovské slavnosti 2017

<>Program televize Noe na úterý 27.2.2018