Program

<>Program televize Noe na čtvrtek 1.3.2018

6:50
Léta letí k andělům (22)
Jaroslav Max Kašparů - psycholog a jáhen
8:35
9:00
ŽIVĚ
10:00
Noemova pošta
únor 2018
11:30
ŽIVĚ
12:05
PREMIÉRA
Post Scriptum
Záznam homilie P. Marcela Puváka
12:15
Má vlast
Přerov - Zámek
14:00
ŽIVĚ
15:50
18:00
Animované příběhy velikánů dějin
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
18:35
Sedmihlásky (133)
Kuchařka sa bójí
18:40
Zachraňme kostely (2)
Kostel svatého Víta v Zahrádce
19:00
PREMIÉRA
Večeře u Slováka

3. neděle postní
19:50
Z pokladů duše
P. Roman Dvořák - Nabízejme evangelium a ne jeho karikaturu
20:00
PREMIÉRA
Jak potkávat svět (58)

s Jiřím Suchým
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Kola pro Afriku a charitní obchod Moment.
22:05
PREMIÉRA
Pod lampou

Zázrak gravitačních vln

<>Program televize Noe na čtvrtek 1.3.2018