Program

<>Program televize Noe na úterý 24.4.2018

6:05
Setkání s Václavem Hudečkem (2)
39. ročník MF Pardubické hudební jaro
7:05
Pod lampou
Jak zachránit naši budoucnost?
9:00
ŽIVĚ
10:30
Noční univerzita
Bogdan Stepien - Zázraky Boží milosti
11:30
ŽIVĚ
13:40
V pohorách po horách (33)
Klokočovské skály
14:00
ŽIVĚ
14:30
Pro vita mundi
Jan Bartoš
15:40
Léta letí k andělům (35)
Jitka Molavcová - herečka a zpěvačka
16:05
Kulatý stůl
Maximální křesťanství. Životní příběh Adolfa Kajpra, Antonína Mandla a Josefa Zvěřiny.
17:40
18:25
Sedmihlásky (25)
Keď si ty taký krajčír
18:30
Maminčiny pohádky (15)
O splněném přání
18:40
Animované příběhy velikánů dějin
Maria Curie-Sklodowska (1867 – 1934)
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
ThLic. P. Vojtěch Koukal - Dobrá evangelizace
20:00
PREMIÉRA
21:30
PREMIÉRA
Živě s Noe
Připomínáme si kroky papeže Benedikta XIV. a skauting.
22:05
P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království
Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9; Mk 4,1-9; Lk 8,4-8)
22:40
23:50
0:15
Večer chval (69)
přehlídka církevních škol Odry

<>Program televize Noe na úterý 24.4.2018