Program

<>Program televize Noe na středu 11.7.2018

6:05
6:25
Bol som mimo
Mikuláš Lipták
9:00
Noční univerzita
P. ThLic. Marcel Puvák - Symboly a mše svatá (1. část)
11:40
12:05
Lurdský příběh
Píseň o Bernadettě
12:35
LUMEN 2014
Twelve 24
14:45
14:55
15:20
15:35
16:00
Zachraňme kostely (2)
Kostel svatého Víta v Zahrádce
16:20
18:05
18:25
Sedmihlásky (12)
Sadila sem hrušku v humně
18:35
PREMIÉRA
20:25
Léta letí k andělům (68)
Jaroslav Hodík - fotograf
20:50
Noční univerzita

Václav Vokolek - Kořeny antisemitismu a Židé v Čechách
22:00
U VÁS aneb festivalové kukátko (6)
Kde se dobře vaří, tam se dobře daří
22:55
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (32)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
0:05
Hrdinové víry (9)
Štěpán Trochta

<>Program televize Noe na středu 11.7.2018