Program

<>Program televize Noe na středu 18.7.2018

6:05
6:25
Noční univerzita
P. ThLic. Marcel Puvák - Symboly a mše svatá (2. část)
10:10
Výpravy do divočiny
Šelmy hledají domov
11:50
Sedmihlásky (13)
Jede šohaj z Vídňa
15:00
Exit 316 MISE
Čas na lásku
15:25
15:35
16:00
Zachraňme kostely (3)
Kostel Nalezení sv. Kříže a kaple sv. Anny v Pelhřimově
16:20
Na pořadu rodina (2)
Prázdniny, dovolená
17:25
18:10
PREMIÉRA
Můj Bůh a Walter
Manželství
18:30
Bible pro nejmenší
Šadrak, Méšak a Abed-nego
18:35
Sedmihlásky (13)
Jede šohaj z Vídňa
18:40
Můj chrám
Prof. Royt, prorektor Univerzity Karlovy v katedrále sv. Víta
19:05
O kom, o čem
Vlastimila Češková
19:30
PREMIÉRA
19:50
Z pokladů duše
kardinál Tomáš Špidlík - Několik myšlenek ze života
20:00
Léta letí k andělům (38)
Mikuláš Kroupa - novinář
20:20
Noční univerzita

prof. Jan Palouš, DrSc. - Hvězdy ve vesmíru
22:00
Jak potkávat svět (58)
s Jiřím Suchým
23:35
Víra do kapsy
Boží slovo v našem životě
23:50
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (33)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
0:15
Večer chval (68)
schola Uherské Hradiště

<>Program televize Noe na středu 18.7.2018