Program

<>Program televize Noe na pátek 27.7.2018

6:25
Zachraňme kostely (4)
kostel sv. Archanděla Michaela v Jiříkově
6:45
Exit 316 MISE
Musíme si naslouchat
8:05
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika (34)
autor a průvodce Marek Orko Vácha
8:25
8:45
Noční univerzita
Slavnostní inaugurace rektora Univerzity Karlovy
11:10
11:50
Sedmihlásky (14)
V širém poli studánečka
12:05
PREMIÉRA
Duchovní menu
Záznam slavnostní bohoslužby s obřadem benedikce 61. opata břevnovského kláštera
13:25
BET LECHEM - vnitřní domov (19)
Nepomucenum - český ostrov v římském moři
18:25
Sedmihlásky (14)
V širém poli studánečka
18:30
18:35
Můj Bůh a Walter
Poslední věci
19:50
Z pokladů duše
Zuzanka Racková - Labutí píseň o duši
20:00
ŽIVĚ
Noemova pošta

červenec 2018
21:45
23:50
V pohorách po horách (29)
Čertův mlýn a Kněhyně - Beskydy

<>Program televize Noe na pátek 27.7.2018