Zpravodajské Noeviny

7. 7. 2016

Reportáže

Papežova podpora míru v Sýrii

Působivé videoposelství papeže Františka podporuje kampaň za mír v Sýrii. Vyhlásila ji organizace Caritas Internationalis.

Papežovo setkání s chudými a nemocnými

V červenci zrušil papež František všechna veřejná vystoupení a setkání, ale dvou set členné skupině chudých, nemocných a postižených poutníků byly dveře Vatikánu široce otevřené.

Národní pouť na Velehradě

Cyrilometodějské oslavy vyvrcholily Národní poutí na Velehradě. Večer před ní se konal tradiční charitativní koncert lidí dobré vůle. Vybralo se při něm milion čtyři sta tisíc korun. Pětadvacet let své činnosti po svém obnovení oslavila na Velehradě česká Charita.

Setkání dětí na Prašivé

První prázdninový den dětí z ostravsko opavské diecéze patřil také letos jejich pouti s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Po mši svaté v areálu Kamenité vystoupili účastníci na vrchol hory Prašivá, kde je čekal další hodně pestrý program.

Štafeta z Kietrze do Říma

Biskupské požehnání dostali před startem všichni účastníci poutní štafety z polského Kietrze do Říma. Jediným českým běžcem a spoluorganizátorem patnáct set kilometrů dlouhé cesty je zástupce ostravsko-opavského biskupství Martin Hiltavský.

Tři významné svátky v Trhovišti

Tři významné svátky oslavila východoslovenská farnost Trhoviště: Poutní mši svatou a biřmování v kostele svatého Jana Křtitele a žehnání nové farní budovy v jeho blízkosti. Hlavním celebrantem mše svaté byl košický arcibiskup Bernard Bober.

Colours of Ostrava a Meltingpot

Mezinárodní multižánrový hudební festival Colours of Ostrava začne v industriálním areálu Dolní Vítkovice 14. července. V letošním roce festivalový program významně rozšíří diskusní fórum Meltingpot. Účast na něm přislíbila řada našich i zahraničních významných osobností.

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

● Setkání generálních sekretářů evropských biskupských konferencí se konalo v Berlíně. Hlavní témata čtyřdenního setkání se odvíjela od tří klíčových slov, kterými popsal papež František při převzetí ceny Karla Velikého povolání Evropy: solidarita s migranty a uprchlíky, s rodinami a mezi katolickými biskupskými konferencemi. Setkání se zúčastnil také nový generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

● Desátý ročník Setkání středoevropských křesťanů začalo v Budapešti. Jeho letošním mottem je verš z evangelia sv. Matouše „Vy jste sůl země“. V hlavním městě Maďarska se scházejí příslušníci všech generací z Německa, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a České publiky. Čtyřdenní setkání naplní bohoslužby, práce s Biblí, tematické přednášky, workshopy, koncerty, divadla, prohlídky města a mnohé další.

● Ve věku osmdesáti sedmi let zemřel nositel Nobelovy ceny míru Elie Wiesel. Židovský spisovatel, který prošel nacistickými koncentračními tábory v Osvětimi a Buchenvaldu, vydal na čtyři desítky románů, povídkových sbírek a esejů. Většinou se v nich zabýval právě tématem holocaustu. Americký prezident Barack Obama Elieho Wiesela označil za „jeden z velkých morálních hlasů naší doby" a „svědomí světa".

KRÁTCE Z DOMOVA

● Šestého července uplynulo šest set jedna let od mučednické smrti Mistra Jana Husa. Výročí jeho upálení připomněla slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli v Praze. Lidé se společně pomodlili za pronásledované a nespravedlivě vězněné, za oběti totalitních režimů i za těžce nemocné. Ekumenická bohoslužba a další program připomněly odkaz katolického kněze a církevního reformátora také v jeho rodišti v Husinci.

● U příležitosti cyrilometodějských oslav jsou na Velehradě tradičně oceňovány významné osobnosti z různých oblastí našeho veřejného života. Řád sv. Cyrila a Metoděje letos udělila Česká biskupská konference sochaři Petru Váňovi za přínos současnému duchovně zaměřenému umění. Děkovné uznání ČBK obdržel ing. arch. Jan Soukup. Pamětní medaili získali profesoři Jan Sokol a Vladimír Smékal.

● Nového generálního vikáře litoměřické diecéze Martina Davídka uvedl do úřadu biskup Jan Baxant. V sále biskupské kurie složil Mons. Davídek do rukou diecézního biskupa přísahu a Vyznání víry. Po vysvěcení na kněze působil Martin Davídek v litoměřické diecézi na různých postech, po příchodu biskupa Baxanta se stal jeho sekterářem. Úřad generálního vikáře litoměřické diecéze vykonává od 1. července.

Z DIÁŘE

Praha, 11. července - 4. srpna

Letní slavnosti staré hudby

Hudba minulosti v podání špičkových interpretů rozezní koncertní sály v pražských palácích a církevních památkách. Letos bude věnován Benátkám a jejich vlivu na kulturní život v době baroka.

Opava, 13. července

Fatimská pobožnost

Fatimská pobožnost se koná každého 13. dne v měsíci v kostele Sv. Ducha v Opavě. Začíná modlitbou svatého růžence, následuje mše svatá, litanie a průvod se sochou Panny Marie.

Tábor, 14. července

Koncert Yarm School Choir

Koncert britského studentského sboru Yarm School Choir s klavírním a varhanním doprovodem se koná v kostele Proměnění Páně na hoře Tábor. Diriguje Katie Staggs,

Kostelní Vydří, 16. července

Kněžská pouť

Tradiční pouť kněží nejen brněnské diecéze se uskuteční v Kostelním Vydří. Letošní mše svatá bude spojena s poutí k bráně Svatého roku milosrdenství. Hlavním celebrantem je biskup Vojtěch Cikrle.

Vranice, 16. – 22. července

Prázdniny s malým oslíkem

Týdenní pobyt pro rodiny s dětmi, případně pro prarodiče s vnoučaty, pořádá farnost Vysoké Mýto. Jejich průvodcem bude malý oslík, který účastníkům přiblíží dobu prvotních křesťanů.

Brno, 18. - 22. července

Být sama sebou

Kurz pro dívky od dvanácti do osmnácti let pořádá Centrum naděje a pomoci v Brně. Děvčata se naučí lépe poznávat svou osobnost a vyrovnávat se s problémy dospívání, dostanou i řadu praktických rad.

Olomouc, do 22. července

Olomoucké barokní slavnosti

Letní večery hudebního divadla v rámci olomouckých barokních slavností se odehrávají v prostorách jezuitského konviktu. Zazní například díla Händlova, Vivaldiho nebo Tomáše Hanzlíka.

Praha, do 31. července

Příroda zblízka

Fotografie Romana Zuzáka jsou do konce července k vidění v pražském Domově sv. Karla Boromejského. Barevné snímky zachycují zblízka život motýlů, pavouků a jiného hmyzu.